Una espléndida col·lecció d´art sacre

Museu Parroquial

Reservación paraMuseu Parroquial