Pujada i baixada a l´ermita

Ruta del Sant Crist

Reservación paraRuta del Sant Crist